Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu

 im. Eligiusza Kor-Walczakapatrz również  http://sp23kalisz.bip.gov.pl 
 

 
 
 

Nasza szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o indywidualnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia. Oferujemy nowocześnie wyposażoną szkołę z doskonałą kadrą pedagogiczną.
 
 
 

© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu