Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl

Historia szkoły w Sulisławicach sięga czasów, gdy Polski nie było na politycznej mapie Europy.
W 1913 roku do wioski przybyła pierwsza nauczycielka Irena Kabusówna. Z trudem zorganizowała szkołę gromadząc niezbedny sprzęt i pomoce szkolne. Niestety, w 1919 roku, gdy szkołę przydzielono do rejonu Żydowa, cały dobytek przepadł.
Przez wiele długich lat mieszkańcy Sulisławic zabiegali o budowę szkoły. Przed I wojną światową dziedzic Ignacy Łaszczyński ofiarował na ten cel 1 morgę gruntu, a rząd rosyjski obiecał pomoc w wysokości 2 tyś. rubli. Niepewna sytuacja polityczna, trudne położenie ekonomiczne kraju i powszechna bieda, odsuneły jednak myśl budowy na dalsze lata. Tymczasem dzieci pobierały naukę w ciemnych, ciasnych i niedogrzanych izbach udostępnionych przez życzliwych gospodarzy. Takie warunki władze oświatowe uznały za niebezpieczne dla zdrowia dzieci i zagrożono zamknięciem szkoły.
Społeczność Sulisławic za pieniądze pochodzące z własnych składek, zakupiła morgę ziemi i 26 tyś. cegieł, a gmina ofiarowała materiały budowlane pozostałe z rozbiórek innych budynków.
11 listopada 1935 roku przystąpiono do robót budowlanych. w styczniu 1936 roku stały już mury pokryte dachem. Niestety, na tym etapie zabrakło środków na kontynuowanie budowy. Dopiero dzięki ofirności połsła Ziemi Kaliskiej, premiera rządu RP, generała Sławoja Składkowskiego i pomocy finansowej Wydziału Powiatowego w Kaliszu, wznowiono prace budowlane i w październiku 1937 roku oddano szkołę do użytku.
Wspólnym wysiłkiem wyposażono ją w niezbędny sprzęt. Radość z osiągniętego celu nie trwała jednak długo. Zawierucha wojenna na ponad 5 lat zamknęła podwoje szkoły, w której zakwaterowano niemieckie wojsko.
Naukę rozpoczęto wkrótce po wyzwoleniu Kalisza. Szkoła w Sulisławicach szybko się rozwijała. Pod okiem wykwalifikowanej kadry odbywali tu praktyki zawodowe studenci Studium Nauczycielskiego.
W roku szkolnym 1967/68 szkoła osiągnęła pełen stopień organizacji i stała się szkołą ośmioklasową. W 1968 roku doszło do jej dalszej rozbudowy. Od tej pory jest ona powodem do dumy wszystkich mieszkanców i służy potrzebom całej społeczności Sulisławic.
Obecnie Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu stale się rozwija i ma wiele do zaoferowania swoim uczniom:
- mało liczne klasy gwarantują indywidualne podejście do każdego ucznia,
- wykwalifikowana kadra zapwenia zajęcia na wysokim poziomie,
- w naszej szkole każdy uczeń może się czuć bezpiecznie,
- zapweniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
- dobre warunki przyrodnicze i krajobrazowe dają możliowość rozwoju wśród dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
- duży nacisk kładziemy na kulturę fizyczną uczniów, dzięki temu odnoszą oni liczne sukcesy sportowe,
- dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu