Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl
   Home      Nabór 2020/2021

 
NABÓR DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021
                           

Szanowni rodzice,

w terminie 24 lutego – 6 marca 2020 r. zostanie uruchomiony system NABÓR ELEKTRONICZNY- REKRUTACJA 2020 Kalisz na rok szkolny 2020 /2021 do oddziału przedszkolnego i klasy 1.
https://przedszkola-kalisz.nabory.pl
https://sp-kalisz.nabory.pl

Informacje bieżące o NABORZE będą także udzielane w Placówce.
WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Poprzednie wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 
   UWAGA !!

Szanowni rodzice w terminie 26 luty – 09 marca 2018 r. zostanie uruchomiony system NABÓR ELEKTRONICZNY- REKRUTACJA 2018 Kalisz na rok szkolny 2018 /2019 do Oddziału O i Klasy I 

Informacje bieżące o NABORZE zostały umieszczone na stronie internetowej placówki www.sp23.kalisz.pl, Facebooka także będą udzielane w Placówce. 

WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 

                      UWAGA !!
Szanowni rodzice w terminie  26 luty – 09 marca 2018 r.  zostanie uruchomiony system NABÓR ELEKTRONICZNY - REKRUTACJA 2018 Kalisz na rok szkolny 2018 /2019 do   Klasy I  

Informacje bieżące o NABORZE zostały umieszczone na stronie internetowej placówki www.sp23.kalisz.pl, Facebook, a także będą udzielane w Placówce. 
 
 


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu jest szkołą
 
jednozmianową, bezpieczną położoną wśród zieleni w dzielnicy Sulisławice.
( monitoring zewnętrzny i wewnętrzny )

*    Szkoła jest po termomodernizacji i modernizacji

*    Panuje u nas przyjazna i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka atmosfera.

  *Szkoła jest nieduża, dlatego nie ma w niej tłoku i hałasu charakterystycznego dla większych placówek.  U nas nikt nie jest anonimowy, a diler nie skryje się w tłumie – nie ma miejsca na patologię.

*   Zajęcia w mniejszych zespołach klasowych pozwalają na lepsze poznanie uczniów, sprzyjające indywidualizacji nauczania,  wszechstronnemu rozwojowi i nauce w spokojnych warunkach.

  *Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania i efektywność kształcenia - także w zakresie nauki języków obcych od oddziału przedszkolnego po klasę szóstą. ( mamy dwa języki obce – język angielski oraz język niemiecki )
 
*  Jesteśmy szkołą, w której uczą nauczyciele z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Podejmujemy wiele nowych
i innowacyjnych działań, aby rozwijać talenty i zainteresowania uczniów. Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły i wszelkie propozycje służące dobru dziecka.

*  Realizacja interesujących, rozwijających wiedzę uczniów projektów i programów edukacyjnych o różnorodnej tematyce m. in.:
- Szkoła realizuje projekt ”Spotkania z ciekawymi ludźmi” który skierowany jest do uczniów naszej szkoły.

- Jesteśmy "Szkołą Promującą Zdrowie" z Certyfikatem Wielkopolskich Szkół Promujących Zdrowie, dlatego propagujemy zdrowy tryb i styl życia.

- Pomagamy uczniom z różnymi dysfunkcjami , min. dysleksją, realizując program edukacyjno- terapeutyczny „Ortograffiti” .

- W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” sale lekcyjne wzbogacono o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw.
- Nasi uczniowie uczestniczyli w programie unijnym „ Akademia Rozwoju i Poznawania”.

*  Społeczność naszej szkoły aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne takich jak :  „Góra Grosza”, „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i z własnej inicjatywy podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego  w tym akcje charytatywne- „Tytla Charytatywna”, „Szlachetna paczka”.  

*   W naszej placówce  aktywnie działa  23 Kaliska Drużyna Zuchów i Harcerzy skupiająca dzieci z klas młodszych ( zastęp zuchów)
oraz uczniów z  klas IV – VI ( zastęp harcerzy)

*   Proces opiekuńczy i wychowawczy wspiera pedagog szkolny

*   Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna

*   Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów.

*   Do dyspozycji uczniów jest działająca od poniedziałku do piątku świetlica szkolna, która jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, filmy edukacyjne oraz nowoczesnej generacji sprzęt RTV.

*    Multimedialne i bogato wyposażone sale lekcyjne oraz sala oddziału "O" z atrakcyjnym zapleczem dydaktycznym. Naukę ułatwia i uprzyjemnia praca na platformie Inst. Ling., a zajęcia z  matematyki odbywają się z  wykorzystaniem programu Matlandia, co nie tylko uatrakcyjnia pracę, ale pozwala też na samodzielną kontrolę jej efektów.

*   Szkoła posiada pracownie informatyczną ze stałym łączem internetowym. Jeden komputer – jeden uczeń .

*   Nasza placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem i organizacjami lokalnymi m. in. z CEO w Warszawie, Radą Sołecką i OSP Sulisławice, PZS, Policją, Strażą Miejską, Caritasem, Hufcem ZHP, Archiwum Państwowym w Kaliszu   oraz wieloma organizacjami  i instytucjami działającymi na terenie miasta, powiatu                                                                     .
     

Szczególnie dumni jesteśmy między innymi z :

*    poziomu nauczania w szkole;
*    osiągnięć sportowych ;
*    wyposażenia szkoły  w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
*    Nagrody  Prezydenta Miasta Kalisza w kategorii szkół podstawowych w konkursie „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego” zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Kaliszu;
*    kilkakrotne zdobycie już nagrody głównej w kategorii szkół podstawowych w konkursie „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego” zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Kaliszu;
*    nowo powstałego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” ;
*    odebrania CERTYFIKATU WIELKOPOLSKICH SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE na IV Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Poznaniu ;

*    publikacji opracowanej przez uczniów naszej szkoły „ Ekotrasy w górę Prosny” w ogólnopolskim przewodniku „Ekotrasy czyli gdzie uczniowie chodzą po szkole” który ukazał się nakładem Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2010 r.

*    Projektu edukacyjnego -Mapa Kultury

Pielęgnujemy tradycje i ceremoniał szkoły. W życie szkoły aktywnie angażują się rodzice i społeczność lokalna.

Więcej informacji w zakładce:  Nabór 2016 / 2017,  na stronie internetowej placówki www.sp23.kalisz.pl, stronie http://bipsp23kalisz.pl,
oraz   facebook
 

© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu