Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl
   Home      Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
informuję że:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor- 
    Walczaka w Kaliszu  z siedzibą : 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 108-110.
    Telefon: 62-7623547, e-mail: sp23um.kalisz.pl lub sp23kalisz@wp.pl.
 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magda Michalska.
    e-mail: iod@sp23.kalisz.pl, telefon: 62 7623547
 
 
© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu