Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl
Zajęcia pozalekcyjne
 
* Koło informatyczne
 
* Koło Matematyka - Przyrodnika
 
* Edukacja zdrowotna
 
* Koło plastyczne
 
* Zajęcia rozwijające zainteresowania i kreatywność uczniów
 
* SKS
 
* Koło artystyczne
 
* Koło polonistyczne 
 
* Zespół dydaktyczno - wyrównawczy kl. IV- V
 
* Wyrównywanie szans edukacyjnych z matematyki
 
* Koło z języka angielskiego w kl.VI
 
* Zajęcia rozwijające zainteresowania j. niemieckim 
 
* 23 Kaliska Drużyna Zuchów i Harcerzy
 
© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu