Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu
im. Eligiusza Kor - Walczaka
Repetitio est mater studiorum
Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu, ul Sulisławicka 108 - 110, 62-800 Kalisz, 62-76 23 547, kom. 516 863 789 sp23kalisz@wp.pl
Zajęcia wyrównawcze
 
*Zespół wyrównawczy z języka polskiego dla kl.IV, V
 
*Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV, V, VI
 
*Zajęcia rewalidacyjne
 
*Zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne
© Szkoła Podstawowa nr 23 w Kaliszu